Vlinder

Praktijk voor integratieve kindertherapie in Gemert

Verloop van de therapie

De therapie bestaat, afhankelijk van het probleem, uit  5 tot 15 sessies. Na een intakegesprek met de ouders, volgen 5 sessies met het kind.
Ik observeer en werk  zodanig met het kind dat de denk- en leefwereld beter zichtbaar worden. Ik krijg inzicht in de klacht maar vooral ook de kracht van het kind.
Na vijf sessies volgt een oudergesprek, om de vorderingen en het verdere verloop van de therapie door te nemen. Omdat deze manier van handelen in korte tijd effectief werkt, komen kinderen graag naar de therapie. Met uw toestemming is observeren in de klas mogelijk. Dat geldt ook voor overleg met school of andere instanties. Wanneer de gewenste toestand bereikt is, wordt de therapie afgerond.
  • Lotte is 6 jaar en (hoog)begaafd.

    content_image1 Haar ouders geven aan dat Lotte thuis moeilijke boeken leest. Ze knutselt de prachtigste werkjes. Op school laat Lotte niets van dit alles zien.

    Lees meer...  
  • Bas is 9 jaar.

    content_image_2 De ouders van Bas zijn gescheiden. Bas woont bij moeder, met vader heeft hij nauwelijks contact. Tijdens één van de eerste sessies bij de kindertherapeut laat Bas een enorme boosheid richting vader zien.

    Lees meer...