Vlinder

Praktijk voor integratieve kindertherapie in Gemert

Sova-training:

In overleg kan ik op school groepjes van 6 à 7 kinderen  training geven in sociale vaardigheden. De trainingen zijn geschikt voor  kinderen van 5 tot ongeveer 12 jaar. De training is praktisch en bedoeld voor kinderen die een klein zetje nodig hebben.

Bijvoorbeeld: Verlegen, onzeker, faalangstig, druk, etc.


Het doel van de training is om kinderen sociale vaardigheiden aan te leren die hen in staat stellen op een plezierige en ontspannen wijze contacten aan te gaan met leeftijdgenootjes en volwassenen. Ouders en leerkrachten worden door middel van een samenvatting van de bijeenkomst wekelijks op de hoogte gehouden. Bij de training horen een intake gesprek met ouders, een tussenevaluatie en een eindevaluatie, indien nodig in aanwezigheid van de leerkracht. De kinderen gaan spelen en praten aan de hand van de volgende onderwerpen:

Complimenten geven en ontvangen, uiten van gevoelens, ontspannen, vragen stellen en goed luisteren, boos zijn en afreageren, samenwerken, etc.

In deze training staan kinderen met hun eigen mogelijkheden centraal. Daarnaast maak ik gebruik van interventies vanuit de integratieve kindertherapie. De training vindt bij voorkeur op eigen school onder schooltijd plaats. Voor  een groepje van 2 à 3 kinderen is er ook ruimte in mijn eigen praktijk.
  • Lotte is 6 jaar en (hoog)begaafd.

    content_image1 Haar ouders geven aan dat Lotte thuis moeilijke boeken leest. Ze knutselt de prachtigste werkjes. Op school laat Lotte niets van dit alles zien.

    Lees meer...  
  • Bas is 9 jaar.

    content_image_2 De ouders van Bas zijn gescheiden. Bas woont bij moeder, met vader heeft hij nauwelijks contact. Tijdens één van de eerste sessies bij de kindertherapeut laat Bas een enorme boosheid richting vader zien.

    Lees meer...